Vakovakyam Vol.4 Issue5 Oct.2010-March 2011

Vakovakyam Sanskrit Research Journal ISSN:0975-4555
Vol.4 Issue5 Oct.2010-March 2011

Contents


Editorial

1. Sahityashastre naveena upalabdhayah.
Prof. Rewa Prasad Dwivedi ; Ex. Dean ; Faculty of Prachya Vidya Dharmavigyan ; B.H.U.

2. Meemasaayaamitikartavyatayaa dharmatattvavimarshah.
Prof.Shivji Upadhyaya ; Ex. Pro vice chancellor ; Sampurnanand Sanskrit University; Varanasi.

3. Bauddha-tattvavimarshah.
Dr. Hari Prasad Adhikari ; Head ;Deptt. of Tulanatmaka Dharmadarshan;Sampurnanand Sanskrit University; Varanasi.

4. Kaalidaasiye kavye lokokti-naipunyam.
Prof.Uma Rani Tripathi; Department of Sanskrit ; Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth ; Varanasi.

5. Panineeya-Saaraswata-Vyaakaranokta-Kaarakprakriyaavimarshah.
Dr. Dharma Datta Chaturvedi ; Head ; Department of Sanskrit; Kendriya Tibbati Shiksha University ; Sarnath ; Varanasi.

6.Shaabdikanaye saadhanatattva-nirupanam.
Dr. Rama Kant Pandey; Lecturer ; Sanskrit vidya dharmavigyan samkaaya ; B.H.U.

7.Vina mudrayaa yaa pujaa saa pujaa nishphalaa bhavet.
Dr. Geeta Shukla ; Reader ; Department of Sanskrit;B.D.A.K. P.G. College; Lakhimpur-khiri

8.janana-maranaashauch-siddhantaanaam shastriyam vaijnaanikamcha mahatvam.
Dr. Bhagavat Sharana Shukla ;Reader;Sanskrit vidya dharmavigyan samkaaya ; B.H.U.

9. Kavisahridayaakhyam vijayate.
Dr. Kamala Pandey;Head,Department of Sanskrit ; Vasant kanya P.G.College ;Kamachha, Varanasi

10.Abhjnana-shakuntale Pryavarana-Samrakshanam.
Dr. Uma Jain;Reader ; Department of Sanskrit ; M.L. & J.K.Girls College; Saharanpur.

11.Sanskrit-sahitye Manavadhikarah.
Dr. Viveka Pandey ; Chief Editor;Vakovakyam.

Kavyam

SriJagannath-shodashi.
Prof. Vempati Kutumba Shastri;Vice Chancellor ; Sampurnanand Sanskrit University; Varanasi.

Grantha-Samiksha (Book Review)

Vyangyaarthakaumudi of Dr. Prashasya Mitra Shastri
Reviewer :Dr. Sadashiv Kumar Dwivedi;Associate Professor;Department of Sanskrit;B.H.U.

Havirdhani of Prof. Abhiraj Rajendra Mishra.
Reviewer :Dr.Kamala Pandey; Head,Department of Sanskrit ; Vasant kanya P.G.College ;Kamachha, Varanasi
टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

Vakovakyam Sanskrit Research Journal ISSN:0975-4555 Vol.4 Issue 4